(แก้ไข) ประกาศรับสมัครบุคลากรทางการศึกษา ฯ 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป

เรื่องการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไปเพือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

Icon

ประกาศรับสมัครบุคลากรทางการศึกษา ฯ 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป 3.14 MB 299 downloads

เรื่องการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตร...